สุภาษิต
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

                                              ปลา

ปลากระดี่ได้น้ำ ก. แสดงกิริยาท่าทางดีดดิ้นดัดจริต

ปลาข้องเดียวกัน (สำนวน) คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน

ปลาซิวปลาซ่า น. คนที่ชอบนินทาว่าเล็กว่าน้อย

ปลาตกน้ำตัวโต (สำนวน) สิ่งที่เสียหายหรือสูญหายไปมักดูมีค่าเกินความเป็นจริง

ปลาติดร่างแห(สำนวน) น. คนที่พลอยได้รับเคราะห์ร่วมกับผู้อื่นทั้งๆ ทีไม่ได้มีส่วนร่วมพัวพันด้วย

ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งข้อง น. คนไม่ดีคนเดียวเสียหมดทั้งหมู่คณะ

ปลาหมอตายเพราะปาก(สำนวน) น.คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก(สำนวน) น. ประเทศหรือคนที่มีอำนาจหรือผู้ใหญ่ที่กดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอหรือผู้น้อย

 แหล่งอ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย : นาง ธาราริน บุตรแสงดี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, วันที่ 27 สิงหาคม 2545