แบบจำลองอะตอม
คลิกเพื่อเพิ่

แบบจำลองอะตอม

          มีความหมาย  คือการศึกษาเรื่องราวของอะตอมเป็นการคิดคาดคะเนหรือสันนิษฐานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาเป็นแนวทางเพื่ออธิบายเรื่องราวของอะตอมที่เป็นประโยชน์   จึงทำให้มีผู้คิดตั้งแบบจำลองอะตอมขึ้นต่างๆกันไปถึงแม้ว่าแบบจำลองแบบเก่าๆจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามแต่แบบจำลองเก่าๆยังสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาทดลองและเพื่อการเสนอแบบจำลองของอะตอมใหม่ๆได้เป็นอย่างดี

-        มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีผู้ศึกษาเพิ่มขึ้นได้เสนอเป็นตามลำดับดังนี้

1.     แบบจำลองอะตอมของดอลตันเป็นนักวิทยาศ่าสตร์ที่เสนอแบบจำลองเป็นคนแรกในปี  1803

2.     แบบจำลองอะตอมของทอมสันเสนอปี  1897

3.     แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดไกเกอร์  และ  มาร์สเคน  เสนอปี  1911

4.     แบบจำลองอะตอมของโบว์  เสนอปี  1914

5.     แบบจำลองของกลุ่มหมอกใช้เป็นปัจจุบัน

มข้อความ


แหล่งอ้างอิง : หนังสือเคมี ม.4

โดย : นางสาว นิภาพร อัศวไมตรี, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546