โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 สมุดเยี่ยม   E-Learning   Media Center  ติดต่อเรา  Mail ข้อมูลการเข้าห้องเรียน  /// ITA

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และปีที่ ๖ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และวันรักวันลา

ข่าวการศึกษา
ข่าวสอบบรรจุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
< admin@nkw.ac.th > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome