โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 ติดต่อเรา  Mail ข้อมูลการมาโรงเรียน2566 :::เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น :: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566(OIT) 
Social Network : Faccebook โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ::: : Line Openchat: :::::::::::: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :::

NKW Facebook Fanpage

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่ภาพ หรือสแกนQR codeเพื่อแสดงรายละเอียด


คลิกที่ภาพ หรือสแกนQR Code เพื่อทำแบบประเมิน EIT


โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
< [email protected] > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome